Upratovanie výrobných a priemyselných prevádzok

Poskytujeme služby jednorazového aj pravidelného charakteru v priestoroch:

N

výrobných hál

N

servisných priestorov

N

skladových priestorov

N

a iných

Spoločnosť SANA IN SK, s.r.o. disponuje širokým spektrom technického vybavenia na najnáročnejšie znečistenia. Spolupracujeme s dodávateľmi najkvalitnejších čistiacich prostriedkov a chémií pre čistenie a údržbu silne znečistených podláh, konštrukcií, zariadení, stien atď..

Zabezpečujeme kvalitné a rýchle čistenie: 
– priemyselných podláh podlahovými automatmi
– čistenie konštrukcií a zariadení vysokotlakovými čističmi s ohrevom alebo aj bez ohrevu vody
– z lešení
– z vysokozdvižných plošín
– atď..

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte cez náš kontaktný formulár alebo na e-mail: sanain@sanain.sk prípadne telefonicky: 0911 156 866