Vypratávanie odpadu z pivníc a povál

Potrebujete sa zbaviť odpadu a nečistôt v spoločných priestoroch pivníc?

Máme pre Vás skvelú službu

Vypratanie odpadu a likvidácia odpadu z pivničných priestorov

 Služba zahŕňa:

Vypratanie objemného aj drobného odpadu z pivničných priestorov – nábytky, elektroodpad a ostatné odpady

Objednanie veľkokapacitného kontajnera a následná likvidácia odpadu

Odvoz a likvidácia elektroodpadu

Vyzametanie a odpavučenie uvoľnených pivničných priestorov

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte cez náš kontaktný formulár alebo na e-mail: sanain@sanain.sk prípadne telefonicky: 0911 156 866