Pravidelné upratovanie panelákov

Pravidelné upratovanie panelákov za výhodné ceny!

 

Upratovanie spoločných priestorov v bytových domoch vykonávame v mestách

 • Nitra
 • Vráble
 • Zlaté Moravce
 • Levice
 • Nové Zámky

 

Ponúkame Vám niekoľko variant upratovania spoločných priestorov v bytových domoch

 • 1 x týždenne
 • 2 x týždenne
 • 3 x týždenne
 • 5 x týždenne
 • prípadne podľa Vášho želania

 

 Pri každom novo upratovanom dome začíname investíciou do kompletného upratania priestorov v rozsahu zmluvne dojednaných denných, mesačných, štvrťročných a ročných prác, ktorá sa uskutoční v priebehu prvého mesiaca upratovania.

V cene je zahrnuté:

 • Technické vybavenie a čistiace prostriedky
 • Pracovné oblečenie
 • Mzdové náklady
 • Poistenia pracovníkov
 • Školenia BOZP a kontrola dodržiavania BOZP
 • A ostatné…

 

Dôležité postupy:

 • pracovník pracuje s „denníkom upratovačky“, v ktorom sú uvedené práce podľa dohodnutého rozsahu na každý deň, a napomáha jej správne, dôkladne vykonať prácu a nám napomáha správne prácu kontrolovať. Nazývame to “Naše Desatoro” kvalitnej práce
 • potvrdzovanie denne vykonanej práce
 • naši pracovníci sú pravidelne kontrolovaní našim manažérom
 • v prípade reklamácie zákazníka, reklamáciu riešime do 24 hodín
 • používame profesionálne čistiace prostriedky a vybavenie, pravidelne kontrolujeme stav čistiacich prostriedkov tak, aby nikdy pracovníkom nič nechýbalo a mohli kvalitne vykonávať prácu

 

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte cez náš kontaktný formulár alebo na e-mail: sanain@sanain.sk prípadne telefonicky: 0911 156 866