Referencie

Úspešne vykonávame služby pre:

 • bytové družstvá
 • správcovské spoločenstvá
 • vlastníkov bytov a domov
 • spoločenstvá vlastníkov bytov
 • správcovské organizácie

kde upratujeme spoločné priestory v cca 150 domoch

 a služby vykonávame aj pre:

 • organizácie v Bratislave – upratovanie administratívnych priestorov
 • zdravotné zariadenia v Bratislavskom kraji
 • výrobné haly a skladové priestory v rámci celej Slovenskej Republiky

 

Zásady poskytovania upratovacích a čistiacich prác

 • nám zverené objekty majú vlastného vedúceho, ktorý zabezpečuje stály bezchybný chod, organizáciu a kontrolu práce našich pracovníkov
 • zamestnávame výlučne bezúhonný personál
 • výber pracovníkov a ich firemné ošatenie riešime tak, aby nenarušilo dobré meno zákazníka i našej spoločnosti
 • zárukou kvality vykonaných prác sú aj nami používané vysoko výkonné stroje, vysávače, malá mechanizácia a čistiace prostriedky s vysokou účinnosťou, ekologicky nezávadné
 • naša firma zodpovedá za vady upratovacích a čistiacich prác v súlade s OZ

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte cez náš kontaktný formulár alebo na e-mail: sanain@sanain.sk prípadne telefonicky: 0911 156 866