Služby

Úspešne vykonávame služby pre:

N

bytové družstvá

N

správcovské spoločenstvá

N

správcovské organizácie

N

zdravotné zariadenia v Bratislavskom kraji

N

vlastníkov bytov a domov

N

spoločenstvá vlastníkov bytov

N

organizácie v Bratislave

N

výrobné haly a skladové priestory